نخستین جلسه هیأت موسس "انجمن علمی فقه مقارن" به میزبانی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تهران

۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۱:۴۶ کد : ۲۰۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۷۲
نخستین جلسه هیأت موسس "انجمن علمی فقه مقارن" به میزبانی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تهران

نخستین جلسه هیأت موسس "انجمن علمی فقه مقارن" به میزبانی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی تهران، در اردیبهشت ماه سال 1403 برگزار شد.

این جلسه با حضور ریاست دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، جناب آقای دکتر صالحی، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، جناب آقای دکتر برومند اعلم و نیز شماری از برجستگان و سرآمدان دانش فقه از دانشگاه های تهران، کردستان، فردوسی مشهد، سمنان و دانشگاه آزاد اسلامی، به منظور هم اندیشی پیرامون انتخاب عنوان مناسب برای انجمن و نیز برگزیدن نماینده برای پیگیری و تمهید مقدمات ضروری تأسیس انجمن، در چارچوب ضوابط قانونی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تشکیل شد.

در خاتمه ضمن آنکه اکثریت اعضاء عنوان "فقه مقارن" را با توجه به حیطه فعالیت های داخلی و بین المللی انجمن، برگزیدند، سرکار خانم دکتر شکیبا امیرخانی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برای پیگیری تشریفات قانونی راجع به تأسیس انجمن علمی "فقه مقارن" ، انتخاب شدند.


نظر شما :